Rambølls bærekraftspris til Byggeplan Klypen og Bane Nor

For 16. gang deler Rambøll ut sin bærekraftspris.

bygg.no