Bane NOR har brutt regler om krav ved midlertidige begrensninger av kapasiteten

Vygruppen AS (Vy) har fått delvis medhold fra SJT som markedsovervåker i en klage på føringer Bane NOR har lagt for infrastrukturkapasitet i ruteplanprosessen for 2023. 

Statens jernbanetilsyn