Har ennå ikke funnet bilisten

Bane Nor ser en sterk økning i antall nestenulykker med tog og biler. Nå prøver Gamle Vossebanen å luke ut én som kjørte risikofylt. 

Bergensavisen