All kollektivtrafikk i Oslo blir utslippsfri neste år

Kollektivtrafikken i Oslo blir utslippsfri innen utgangen av 2023, fem år før målet. 

Kommunal Rapport