Velkommen i spisevognen

Det har vært jobbet på spreng. Å få damplokomotivet i drift igjen har tatt alt av tid. – Viktig at loket kjører, og dermed blir det både damplok og spisevogn søndag. 

Bergensavisen (pdf)