Nå blir det flere liggestoler i togene

Sørlandsbanen har allerede fått det. Nå installeres nye liggestoler også i togsett som trafikkerer Nordlandsbanen, Dovrebanen og Bergenbanen. 

Dagsavisen