Disse skal gjøre om Follobane-anlegg til friluftsområde

Bane Nor har inngått kontrakt om opparbeiding av Follobanens riggormråde på Åsland. Et arbeidsfellesskap bestående av Hæhre Entreprenør AS og Isachsen Anlegg AS har fått jobben. 

bygg.no