Norsk stein blir forbode i Nederland

Steinstøv frå arbeid med såkalla ballaststein på jernbanenettet gjer arbeidarar sjuke, meiner arbeidstilsynet i Nederland. 

NRK Vestland