Direktetildeling av togtilbudet på Østlandet: Vygruppen invitert til å gi tilbud

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Vygruppen om deler av togtilbudet rundt Oslo. 

Jernbanedirektoratet