Et tog i timen til Rakkestad er vår klare forventning

Ordførerne i Indre Østfold regionråd møtte BaneNor for å lufte sine tanker om Østre linje. 

Rakkestad Avis