Styrker jernbanens konkurransekraft som transportform

Smartere tildeling av ruter til togselskapene og bedre fordeling av infrastrukturkapasitet er tiltak som skal øke konkurransekraften til jernbanesektoren. 

Bane NOR