Nye spor for nye tog på Steinkjer

Bane NOR har bygd om og utvidet sporområdet på Steinkjer stasjon for å kunne ta imot moderne, bimodale tog som er mye lengre enn de gamle. Tirsdag 30. november ble den offisielle åpningen markert. 

Bane NOR