– Ikke slått i stein at det er siste gang

Lokfører Gjermund Hansen var utstyrt i blådress helt lik sin lokførerbestefar, da han fraktet kronprinsen over Dovrefjell med damplokomotiv. 

opp.no