Over Dovre i oldefars spor

Et stort damplokomotiv fra 1914 brakte jubileumsgjestene fra Dombås til Hjerkinn stasjon. Jubileumstoget har gått i fast trafikk på Dovrebanen. 

Kongehuset