Nord-Norgebanen en klima- og miljøvinner

Det er skuffende hvor lite store mediehus vier oppmerksomhet til de store miljøfordelene tog og bane kan gi. 

Nationen