Uriktige påstander og konspirasjonsteorier om prosjektet

Bane Nor og Moss kommune hevder at de har kontroll på kvikkleirerisikoen i Moss. 

Teknisk Ukeblad