Disse jernbanesporene går gjennom en betongtunnel under Middelalderparken i Oslo

Fra 12. desember 2022 skal Bane NOR etter planen sette på trafikk fra Ski stasjon og gjennom den lange 20 kilometer Blixtunnelen mot Oslo. 

bygg.no