NTP-behandlingen i Stortinget setter punktum for en omfattende prosess

Stortinget har nå behandlet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033. 

Bane NOR