Hareide vil ha flere tog til Europa

Å reise med tog gjennom Europa krever mye tid og planlegging. Nå har Norge sluttet seg til en tysk plan for å koble sammen ruteforbindelsene for persontog i Europa. 

Dagsavisen