Leder for Norges «glemte» jernbanestrekning støtter utbygging i nord

Isak Veierud Busch er ordfører i Røros og leder for Jernbaneforum Rørosbanen. Han ønsker Nord-Norgebanen hjertelig velkommen.

NRK Innlandet