Har vi mistet troen på at tog kan erstatte bil?

Til tross for skyhøye bevilgninger til jernbanen de siste årene står Regjeringens mål for at togene skal gå i rute på stedet hvil.

Fredrikstad Blad