SV gir regjeringa skulda for togforseinkingane. Høgre ber Vy slutte å «skalte og valte» med togsett

Halvparten av ettermiddagstoga på Bergensbanen går ikkje i rute i 2020. Medan SV går til åtak på jernbanereforma, minner Høgre Vy om at monopolet er over.

NRK Vestland