Togtilbudet er i ferd med å rakne

Vi trenger et bedre togtilbud mellom Oppdal og Værnes.

Opdalingen