Over til hydrogen- eller batteritog?

Jernbanedirektoratet er i full gang med et prosjekt som vurderer ulike typer teknologi for utslippsfri togtrafikk – på baner som ikke har elektrisk drift. 

Jernbanemagasinet