Bane NOR-sjefen vil prioritere lange strekninger før de bygger i sentrum

Prisen på å bygge jernbane inne i byer er skyhøy. Derfor vil Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik prioritere lange strekninger inn mot Intercity-byene før de bygger i sentrum.

bygg.no