Dagens Nordlandsbane har helt siden den ble åpnet hatt sin berettigelse gjennom godstrafikken

Dette vil gjelde også for en framtidig Nord-Norgebane.

Rana Blad