Flere politikere vil gi Ruter ansvar for lokaltogene

Flere politikere, med Venstres Solveig Schytz i spissen, vil frata staten kontroll over lokaltogtrafikken og gi Ruter ansvar.

E24