Et paradoks om jernbane i Nord-Norge

Nordnorsk jernbane har helt fra 1800-tallet vært ønsket, behandlet, vedtatt, glemt og — fra ca 1950 — motarbeidet fra sentralt hold. 

Troms Folkeblad