- Dette kan få toget tilbake på sporet

Tipsa som gjer at Vy kan bli ny.

Bergens Tidende