Regjeringen vil bruke 240 millioner kroner på gods på jernbane over tre år

Regjeringen vil bruke i underkant av 240 millioner kroner i år og de neste to årene på tilskudd til gods på jernbane. Den midlertidige ordningen skal bidra til å få mer av godset bort fra veiene og over på skinnene.

NJF magasinet