Løsningen ligger i å fjerne bommene

Trikkebommen på Lilleaker er borte i påvente av at nye kommer opp. Bommene har skapt lange køer i Lilleakerveien, til stor irritasjon for så vel bilister som folk som ferdes i Lilleaker sentrum til fots og med sykkel.

Akersposten