Notodden: Årsmøte

Kategori
Aktivitetsavdeling Notodden
Dato
lørdag, 4. februar 2023 12:00
Møtested
Lokstallen Notodden stasjon
Telefon

Årsmøte Verkstedavdeling Notodden


Lørdag 4 februar Notodden lokstall kl 12.00

Dagsorden

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2 Valg av møteleder og referent.

3 Valg av to underskrivere til protokollen.

4 Godkjenning av årsberettning.

5 Vedtektsendring : Navneendring fra verkstedgruppe til verkstedavdeling. Dette for å samsvare med andre aktivitetsavdelinger i NJK.

6 Valg.
A styre
B representant og vara til Representantskapet i NJK
C valgkomite

7 Innkomne forslag (skal være styret i hende 2 uker før styremøte)

Ihht § 4 i vedtektene kreves gyldig medlemskap i NJK pr 31.12.22 for å ha stemmerett.

Kommentar : Regnskap foreligger ikke da det ikke er noen aktiva i avdelingen ,pga utfordringer med å opprette konto på grunn av legimitering.

Årsberettning og valgkomiteens innstilling kan sendes på forespørsel

Med hilsen
Styret 
 

Datoer

  • lørdag, 4. februar 2023 12:00