Stoff til redaksjonen som må bearbeides:
PS190: 25. desember
PS191: 25. mars
PS192: 25. juni
PS193: 25. september

Tips til "Siden Sist":
PS190: 15. februar
PS191: 15. mai
PS192: 15. august
PS193: 15. november

Tekst til vedlegg/medlemsinformasjon og andre ferdige tekster: 
PS190: 1. februar
PS191: 1. mai
PS192: 1. august
PS193: 1. november

Manus sendes til , bilder sendes helst via Filemail (se nedenfor), medlemsinformasjon sendes til , og tips til "Siden Sist" sendes til  

Store bilder og filer sendes til oss via vår Filemailkonto:
På Sporets Filemailkonto