Lokalavdeling Vestfold ble første gang stiftet 26. mars 1976, i leid møtelokale hos Sandefjord Sparebank.  De aller første medlemsmøtene ble avholdt der.

Noen måneder etter stiftelsen av lokalavdeling Vestfold i mars 1976, ble venterommet og telegrafistrommet på Råstad stasjon leid av Eiendomskontoret i daværende Drammen distrikt.  Telegrafistrommet ble for en stor del brukt som lager og ”bibliotek” mens venterommet fungerte som medlemslokale.  Ved opprettelsen i 1976 var det 21 medlemmer som sognet til avdelingen.  Medlemsmassen økte, og med stor oppslutning om medlemsmøtene ble det trangt om plassen på Råstad.

Medlemsmøte på Råstad første halvår i 1982.

I løpet av 1982 ble det inngått avtale om at avdelingen fikk leie medlemslokale på Barkåker stasjon.  Råstad og Barkåker var identiske stasjoner, ”Mellemstation av 4die Klasse” som var Vestfoldbanens minste stasjonstype.  Barkåker var vesentlig mer ombygd, og det var mye bedre plass til medlemsmøtene.  Det var høy aktivitet i avdelingen, og det var god oppslutning om medlemsmøtene.

Medlemsmøte på Barkåker høsten 1982 med besøk av NJKs formann (som det het den gangen), Ole K. Richenberg.

På grunn av sterk økning av husleien, så avdelingen seg nødt til å flytte.  Nytt medlemslokale ble leid i tilknytning til Elektroavdelingen i Sande.

Mot slutten av 1990-årene ble aktiviteten gradvis mindre, delvis forårsaket av medlemslokaltes beliggenhet helt nord i fylket.  Etter flere år uten aktivitet ble avdelingen oppløst i 2002.

Seks år senere, i 2008, ble Lokalavdeling Vestfold igjen etablert.