Vestfold: Bilder av kjørende personale i tjeneste.

2020-01-08_0092-TamnesHansMorten-700-72
Kategori
Lokalavdeling Vestfold
Dato
onsdag, 19. januar 2022 18:30 - 21:30
Møtested
I din stue eller lønnkammer eller hobbyrom
E-post:

NJK Vestfold arrangerer nettmedlemsmøte for alle NJK-medlemmer

onsdag 19. januar kl. 19.00


ved en skjerm nær deg.

Stein Olav Hohle: Bilder av kjørende personale i tjeneste.

Du kan logge deg på fra klokken 18.30.

Vi håper vi kan skape en arena hvor man kan møte likesinnede, og hvor bildene som vises vil være med på å gjenskape minner og bidra til kommentarer og meningsutvekslinger.  Vi håper så mange som mulig blir med, både lokalavdelingens egne medlemmer og medlemmer utenfor.

  • Verbal deltagelse ønskes
  • Deltagerne oppfordres om å ha påslått mikrofon*
  • Hvis din PC eller Mac har kamera, la det være påslått slik at vi kan se deg

* Vi oppfordrer deltagerne til å ha mikrofonen påslått.  Hvis det blir for mye bakgrunnsstøy, kan vår tekniske avdeling dempe alle mikrofoner.


Det er viktig å presisere at å delta på dette ikke er vanskelig i det hele tatt!  Hvis du har klart å komme deg inn på NJKs hjemmeside og leser dette, klarer du å bli med på nettmøtet.  Med den tekniske plattformen vi skal bruke, Zoom, går det hele av seg selv.

Merk! Nettmedlemsmøtet er forbeholdt NJK-medlemmer.

Det er NJKs Zoom-lisens som vil bli brukt.  Link og nødvendig informasjon er sendt i e-post til lokalavdelingens medlemmer og andre mottagere av vår lokale informasjon, samt at det publiseres på Txp-kontoret.

Stein Olav Hohles foredrag vil bli satt opp igjen i løpet av andre halvår 2022, når det igjen er mulig å samles i salen på Råstad stasjon.

 
 

Datoer

  • onsdag, 19. januar 2022 18:30 - 21:30