Formålet er å etablere et fullt fungerende verksted for NJKs museumsmateriell, for kjøring på det nasjonale jernbanenettet. I tillegg til Tinnosbanen og verdensarven som et naturlig sted å etablere et museum for elektrisk normalsporet jernbane.

Dugnad Notodden nov 2022En fornøyd dugnadsgjeng november 2022. Foto: Frank Sørensen

Historikk
Avdelingen ble opprettet av NJKs Representantskap den 29. oktober 2022. Det har helt siden 2008 vært aktivitet i lokstallen på Notodden i regi av Norsk transport. Når Norsk transport ønsket å avvikle dette, har det naturlige valget vært å etablere en verkstedavdeling i NJK-regi på Notodden.

Dugnader
En helg i måneden i lokstallen på Notodden. Datoer legges ut på nettsiden og på Hva skjer?

Materiell
Det jobbes i hovedsak med BM 68.23 og BFS 68.89 samt skd 202.20 Litj Ola. I tillegg skal RLM 16571 (Oldemor) kl revisjonsvogn bygget i 1927 plasseres på Notodden for restaurering.

Styret 2022-2023
Frank Sørensen - leder
Anita Sørensen - kasserer
Aksel Syftestad Lister - styremedlem
Simen P. Aasheim - styremedlem

Kontakt
Frank Sørensen

Telefon 93 23 92 12

Organisasjonsnr 929669657